Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Inauguracja w UMK
01.10.2020

"Inauguracja w UMK"

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 1 października w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (fot. A. Romański).

fot. A. Wojtasiewicz
Złota Setka Pomorza i Kujaw
16.09.2020

"Spotkanie z KUTW w Ogrodzie Botanicznym"

JM Rektor prof. Jacek Woźny przekazał 16 września listy gratulacyjne i podziękowania organizatorom letnich koncertów w Ogrodzie Botanicznym UKW

fot. A. Wojtasiewicz
Złota Setka Pomorza i Kujaw
09.09.2020

"Złota Setka Pomorza i Kujaw"

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny wręczał nagrody w jednej z kategorii XXIV edycji rankingu gospodarczego "Złota Setka Pomorza i Kujaw", podczas uroczystej gali 7 września w Operze Nova w Bydgoszczy.

fot. A. Wojtasiewicz
Uroczystość w UMK
01.07.2020

Uroczystość w UMK

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 1 lipca w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK.

fot. Sz. Zdziebło