Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Zjazd Ogrodów Botanicznych na UKW
17.06.2021

Zjazd Ogrodów Botanicznych na UKW

JM Rektor powitał 17 czerwca Gości jubileuszowego 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

fot. archiwum
Wizyta Ministra na UKW
28.05.2021

Wizyta Ministra na UKW

JM Rektor prof. Jacek Woźny przyjął 28 maja w murach Uczelni Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL.

fot. archiwum
Spotkanie z AZS UKW
27.05.2021

Spotkanie z AZS UKW

JM Rektor 27 maja spotkał się z zawodnikami i trenerami AZS UKW aby pogratulować sukcesów w mistrzostwach Polski i Pomorza.

fot. archiwum
Uroczystość w UMK
01.10.2020

"Inauguracja w UMK"

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 1 października w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

fot. A. Romański