Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Olimpiada o Żegludze
03.03.2023

Olimpiada o Żegludze

JM Rektor prof. Jacek Woźny dokonał 3 marca uroczystego otwarcia finału VII Ogólnopolskiej Olimpiady o Żegludze i Drogach Wodnych na UKW.

fot. archiwum
Posiedzenie KRUP
20.02.2023

Posiedzenie KRUP

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny wraz z Prorektorem UKW prof. B. Odyą, uczestniczył 20 lutego w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na UMK w Toruniu.

fot. archiwum
Kongres Kopernikański w Toruniu
19.02.2023

Kongres Kopernikański w Toruniu

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 19 lutego w uroczystej inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego na UMK w Toruniu.

fot. archiwum
Jubileusz Chóru Akademickiego
21.01.2023

Jubileusz Chóru Akademickiego

JM Rektor prof. Jacek Woźny podczas gali jubileuszu 50-lecia Chóru Akademickiego UKW 21 stycznia wręczył Medale Pamiątkowe Casimirus Magnus byłym i obecnym dyrygentom Chóru.

fot. archiwum