Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Gratulacje od KUTW
01.06.2020

Gratulacje od KUTW

Profesor Jacek Woźny przyjął 28 maja gratulacje od słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy z okazji reelekcji na stanowisko Rektora UKW.

fot. A. Obiała
Wybory Rektora 2020-2024
20.05.2020

Wybory Rektora 2020-2024

Profesor Jacek Woźny odebrał 20 maja z rąk Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej akt potwierdzający wybór na stanowisko Rektora UKW w kadencji 2020-2024.

fot. A. Obiała
Wyjątkowe Święto Uczelni
25.04.2020

Wyjątkowe Święto Uczelni

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny ze względu na stan epidemii złożył samodzielnie kwiaty pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego z okazji Święta Uczelni przypadającego 25 kwietnia 2020

fot. T. Czachorowski
Święto UMK w Toruniu
28.02.2020

Nowoczesne laboratoria techniczne UKW

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył w konferencji prasowej na temat najnowszych osiągnięć i zakupów nowoczesnego sprzętu badawczego w ramach projektu Laboratorium nauk technicznych i ścisłych UKW

fot. A. Wojtasiewicz