Kronika rektorska

Porozumienie o współpracy z IPN

W czwartek, 6 lipca w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie. Aktu podpisania dokonali Rektor UKW JM prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek.


39th Mycotoxin Workshop

Rektor UKW prof. Jacek Woźny otworzył 19 czerwca 2017 r. obrady 39th Mycotoxin Workshop w gmachu Opery bydgoskiej. Międzynarodowa konferencja o europejskim zasięgu zorganizowana została przez prof. Jana Grajewskiego i Katedrę Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej UKW.


Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 12 czerwca w spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem na UTP w Bydgoszczy. Spotkanie z władzami publicznych uczelni regionu kujawsko-pomorskiego poświęcone było założeniom reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na tle sytuacji uczelni wyższych Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.


Festiwal Kultury Węgierskiej

9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościła JE Ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, powitana przez Rektora w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács aktywnie działa na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej. Jest pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier.


W dniu 1 czerwca Rektor brał udział na terenie CEKFiS UKW w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Henryka Drzymalskiego, wybitnego bydgoskiego i polskiego tenisisty z lat 70-tych i 80-tych XX wieku.


30 maja Rektor UKW podpisał nową umowę o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w zakresie Santander Universidades, czyli globalnego program grupy Santander skierowanego do najlepszych uczelni.

Świat biznesu i szkolnictwa wyższego łączy się tu na poziomie badań naukowych, projektów akademickich, rozwoju technologii oraz wspierania przedsiębiorczości. Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prorektor ds. Finansów i Organizacji, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. spotkali się z delegacją Banku Zachodniego, na czele z Dyrektorem Departamentu Santander Universidades Tomaszem Mielniczukiem.


Juwenalia UKW 2017

Rektor UKW, Prorektor ds. Studenckich i Przewodniczący Samorządu Studenckiego w towarzystwie króla Kazimierza Wielkiego uczestniczyli w otwarciu tegorocznych Juwenaliów na UKW.


Rektor odebrał Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego dla UKW

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń przyznała zaszczytny Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem dorobku tego wielkiego monarchy. Przekazanie medalu odbyło się w trakcie uroczystości wręczenia nagród w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, która miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Sali Koncertowej Copernicanum. Medal wręczyli prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski oraz Lech Łbik, sekretarz Rady Stowarzyszenia.


22 marca 2017 r. JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny zwołał pierwszy w kadencji nowych władz rektorskich Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Konwent składający się głównie z przedstawicieli największych i najważniejszych instytucji samorządowych, publicznych, biznesowych i sektora finansowego Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego stanowi istotny organ doradczy i wspierający władze uczelni. Konwent ma również uprawnienia do inicjowania uchwał procedowanych przez uczelniany Senat.


Rektor UKW na Welconomy Forum w Toruniu

Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny uczestniczył 14 marca 2017 r. w dyskusji panelowej poświęconej przyszłości nauki polskiej podczas Welconomy Forum w Toruniu. W trakcie XXIV edycji Welconomy Forum przedstawiciele gospodarki, życia społecznego i nauki dyskutowali na temat najważniejszych problemów współczesności.

W tym roku głównym tematem były zmiany zachodzące w Unii Europejskiej. W trakcie pierwszego dnia toruńskiego forum wystąpili m.in. Jerzy Buzek oraz wicepremier Jarosław Gowin.


fot. Andrzej Obiała

List intencyjny w sprawie współpracy uczelni województwa

16 grudnia 2016 roku w Auli Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.

List intencyjny parafowali rektorzy pięciu najważniejszych publicznych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.


fot. Andrzej Obiała

Szlachetna Paczka

Udział UKW po raz pierwszy w finale Szlachetnej Paczki i obdarowanie zebranymi prezentami sześcioosobową rodzinę państwa Barbary i Józefa z Bydgoszczy w dniu 10 grudnia 2017 r.


fot. Andrzej Obiała

Doctor honoris causa

Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wybitnemu pedagogowi prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 5 grudnia 2017 r.


fot. Agnieszka Kreńska

UKW i UTP tworzą konsorcjum

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy tworzą konsorcjum na potrzeby realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Prof. Jacek Woźny oraz prof. Tomasz Topoliński podpisali umowę, dzięki której wspólnie będą się starać o granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.


fot. Andrzej Romański

Uczelnie z regionu zacieśniają współpracę

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisany został list intencyjny o współpracy uczelni województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym UKW, UTP i UMK zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju potencjału naukowego.

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. Tomasz Topoliński oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Andrzej Tretyn podpisali list w obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina.


fot. Andrzej Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, AZS UKW oraz CWZS Zawisza Bydgoszcz Klub Strzelecki byli gospodarzami 6. Akademickich Mistrzostw Świata w Strzelectwie Sportowym.

Nasza reprezentacja zdobyła 15. medali i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Student UKW Bartosz Jasiecki zdobył złoty medal w klasyfikacji drużynowej w karabinie dowolnym.

Z okazji mistrzostw, JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wydał uroczyste przyjęcie, w którym uczestniczyli przedstawiciele FISU, delegaci, sędziowie, włodarze miasta oraz organizatorzy.


fot. Andrzej Obiała

7 września Instytut Geografii obchodził jubileusz 20-lecia swojego istnienia.

Pracownicy, studenci i sympatycy Instytut spotkali się w bibliotece UKW. W uroczystości uczestniczył również JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacek Woźny.


fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

3 września 2016 roku Prof. dr hab. Jacek Woźny uczestniczył w obchodach 36. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych.

Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas wydarzenia przewodniczący Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" Leszek Walczak wręczył medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz „Medale Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego”.

Po zwycięskich wyborach

Stosunkiem głosów 84/32 Kolegium Elektorów powierzyło mi pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020. Jest to dla mnie zaszczytne zobowiązanie a jednocześnie wyraz akceptacji dla przedstawionego przeze mnie programu. Bezpośrednio po wyborach spotkałem się już z Rektorem-elektem UMK w Toruniu, Rektorem-elektem UTP w Bydgoszczy, Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz Przewodniczącym Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność. W ten sposób zacząłem realizować zapowiadana strategię Przyjaznej Uczelni w kadencji 2016-2020.

Kierowanie Uniwersytetem wymaga profesjonalnej współpracy. Pomogą mi w tym Prorektorzy, wysoko ocenieni przez Kolegium Elektorów: prof. Jarosław Burczyk ( Wydział Nauk Przyrodniczych), prof. Zbigniew Bukowski (Wydział Administracji i Nauk Społecznych), prof. Marek Macko (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki) oraz dr hab. Benedykt Odya (Wydział Edukacji Muzycznej). Dziękuję całej społeczności akademickiej za okazane mi zaufanie i poparcie. Gratuluję nowo wybranym władzom Dziekańskim , członkom Senatu i Rad Wydziałów.

Przez najbliższe cztery lata wraz z zespołem rektorskim i kanclerskim będziemy realizowali program rozwoju naszego Uniwersytetu, mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej.

Dlaczego
kandydowałem?

Przyszłość naszego Uniwersytetu opieram na utrzymaniu pozycji głównej szerokoprofilowej bydgoskiej Uczelni, która ma się stale rozwijać, być rozpoznawalną dzięki badaniom naukowym o międzynarodowym znaczeniu a także spełniać oczekiwania studentów dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia na atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach studiów.

Według mnie, przedsiębiorczy Uniwersytet ma być regionalnym centrum interdyscyplinarnej, nowoczesnej myśli naukowej, realizowanej na potrzeby innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego i kraju. Respektuję dokonania obecnych Władz Uniwersytetu, jednak widzę potrzebę zmiany sposobu zarządzania na profesjonalne kierowanie nowoczesną organizacją, wykorzystujące moją wiedzę zdobytą podczas dwuletnich studiów MBA.

Jestem przekonany, że tylko dystans wobec biurokratycznych, rutynowych działań, pozwoli nam sprostać wymogom konkurencyjnego rynku edukacyjnego a także wykorzystać wszystkie szanse rozwojowe Uniwersytetu na tle współpracy w obrębie metropolii bydgoskiej.

Kim jestem?

Data urodzenia: 20. 08. 1962 • Miejsce urodzenia: Bydgoszcz • Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci

1968 - 1976
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Fordonie.
1976 - 1980
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
1980 - 1982
Policealne Studium Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
1982 - 1987
Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu.
1987
stopień magistra archeologii uzyskany w Instytucie Archeologii i Etnografii UMK na podstawie pracy „Mezolit na sandrze Brdy”.
1994
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu na podstawie pracy pod tytułem „Symbolika wody w wierzeniach społeczeństw Niżu Polskiego od neolitu do epoki żelaza”.
2000
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Prahistorii UAM na podstawie oceny ogólnego dorobku i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „ Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego”.
2009
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010
profesor zwyczajny na mocy decyzji Senatu UKW
2014
ukończenie 4-semestralnych Studiów Podyplomowych MBA prowadzonych przez WSB w Gdańsku. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym na podstawie pracy „Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej”.
1987 - 1989
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Bydgoszczy, asystent
od 1989
zatrudniony na Wydziale Humanistycznym WSP/AB/UKW w Bydgoszczy
1989 - 1994
asystent
1994 - 2000
adiunkt
2000 - 2009
profesor nadzwyczajny
od 2010
profesor zwyczajny
1992 - 1996
planista studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Historii.
1996 - 1999
zastępca dyrektora Instytutu Historii nadzorujący proces dydaktyczny oraz realizację projektów badawczych.
1999 - 2002
prorektor ds. dydaktycznych WSP i AB.
1999 - 2001
prezes AZS WSP, w pierwszej piątce klasyfikacji medalowej szkół wyższych w Polsce.
2002 - 2005
2005 - 2008
prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego organizujący, nadzorujący oraz dokumentujący badania naukowe a także przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie realizowane na Wydziale. Przewodniczący blisko 50 komisji doktorskich. Przyczynił się do uzyskania przez Wydział Humanistyczny uprawnień do doktoryzowania w zakresie językoznawstwa (2002) oraz nauk o polityce (2005).
2005 - 2008
przewodniczący Senackiej komisji budżetu i finansów UKW.
2008 - 2012
2012 - 2016
dziekan Wydziału Humanistycznego, przewodniczący Wydziałowej komisji oceniającej oraz Wydziałowej komisji wydawniczej. W 2009 roku przyczynił się do sprawnego utworzenia na UKW nowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na bazie wydzielonych jednostek Wydziału Humanistycznego. Zainicjował zakończone sukcesem starania o uzyskanie przez Wydział Humanistyczny uprawnień do habilitowania w zakresie językoznawstwa (2015).
2008 - 2012
przewodniczący Uczelnianej komisji ds. regulacji wynagrodzeń.
2008 - 2016
członek Komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego UKW.
2014 - 2016
przewodniczący Senackiej komisji nauki i współpracy z zagranicą.
2014 - 2016
członek Uczelnianego zespołu ds. strategii UKW na lata 2016-2020.
1994
Nagroda indywidualna II stopnia rektora WSP za osiągnięcia naukowe
1998
Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej
2001
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora AB za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2002
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora AB za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i organizacyjne
2003
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora AB za organizację Dni Nauki
2004
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora AB za wyróżniające się osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej
2005
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia naukowe
2006
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej
2006
Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy
2007
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
2007
Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu zasług i osiągnięć naukowych
2008
Medal Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2010
Medal Komisji Edukacji Narodowej
2010
Nagroda indywidualna Rektora UKW za znaczące osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne
2011
Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UKW
2013
Dyplom Uznania Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zaangażowanie w tworzenie "Kroniki Bydgoskiej"
2016
Podziękowanie Dyrektora Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego za owocną współpracę z Radą Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
od 2000
członek i współpracownik Komisji (Zespołu) Metod i Teorii Badań Archeologicznych IAE PAN
od 2005
wiceprezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
2006 - 2008
członek European Association of Archaeologists
od 2012
członek Instytutu Kaszubskiego
od 2012
członek TMMB w Bydgoszczy

Aktywność naukowa

Publikacje

Monografie autorskie i współautorskie

Podręczniki

Redakcje naukowe prac zespołowych

Ważniejsze artykuły naukowe i rozdziały w książkach

Recenzje naukowe

Hasła w Encyklopedii Bydgoszczy

Promotorstwo i recenzowanie rozpraw naukowych

Promotorstwo w rozprawach doktorskich

Recenzje w rozprawach doktorskich

Recenzja i opinia habilitacyjna

Opinia profesorska

Co zrobiłem dla Uniwersytetu i Wydziału?

Pracuję w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego od roku 1989, który był nie tylko przełomowy dla Polski, ale także zapowiadał zmiany w dziejach naszej Uczelni. Wyrazem troski o interesy pracownicze jest moja przynależność od początku zatrudnienia w Uniwersytecie do NSZZ Solidarność, w tym do Komisji Zakładowej do 1999 roku.

Pracując na Wydziale Humanistycznym, uczestniczyłem w zdobywaniu nowych obiektów dydaktycznych dla naszej Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 11 i Placu Kościeleckich 8. Za największe osiągnięcie w tym zakresie uważam przeniesienie w 2014 roku części jednostek Wydziału Humanistycznego ze złych warunków lokalowych przy ul. Przemysłowej 34 do pięknego budynku przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego.

Wielkie znaczenie ma dla mnie wspomaganie rozwoju naukowego pracowników Wydziału Humanistycznego i całego Uniwersytetu. Zadanie to realizuję dzięki kierowaniu Senacką Komisją Nauki i Współpracy z Zagranicą, m.in. poprzez normalizowanie reguł wprowadzania dorobku naukowego do systemu Expertus UKW.

Na Wydziale Humanistycznym pełniłem w latach 2002-2008 funkcję prodziekana ds. nauki zaś w latach 2008-2016 funkcję dziekana. Od 2004 roku pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego wspomagani organizacyjnie i finansowo przez władze Wydziału uzyskali 61 doktoratów a także 50 stopni doktora habilitowanego oraz 12 tytułów profesorskich. Dynamiczny przyrost awansów naukowych naszych pracowników umożliwił ubieganie się Wydziału o kolejne uprawnienia akademickie, zdobywane podczas pełnienia przeze mnie funkcji prodziekana ds. nauki: doktoryzowania z językoznawstwa (2002) oraz nauk o polityce (2005).

Jako dziekan doprowadziłem do złożenia wniosku i uzyskania uprawnień habilitacyjnych z językoznawstwa w 2015 roku. Obecnie Wydział Humanistyczny posiada ponad połowę ze wszystkich uprawnień akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przygotowujemy się do złożenia kolejnego wniosku o uprawnienia habilitowania w zakresie literaturoznawstwa.

Program

Kadencja władz UKW wybieranych na lata 2016-2020 obejmie drugą dekadę istnienia szerokoprofilowego Uniwersytetu oraz jubileusz 50-lecia Uczelni założonej w 1969 roku. Będzie trudna, ze względu na konsekwencje zmian ustawodawczych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Jestem zdeterminowany do tego, aby rozwój i współpraca stanowiły podstawowe cele na nadchodzącą kadencję dla mnie i wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów UKW.

Za główne zadanie Rektora na nadchodząca kadencję uważam stworzenie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, przyjaznego i gwarantującego szanse rozwoju wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom, przodującego w dziedzinie nauki, jak również respektującego współpracę z otoczeniem naukowym i gospodarczym dla dobra Bydgoszczy i regionu

Czego nie wiecie o kandydacie

  • uczestniczył w badaniach archeologicznych wysuniętego daleko na północ Europy obozowiska neandertalskich łowców mamutów w Zwoleniu na ziemi radomskiej, datowanego na 70 tysięcy lat p.n.e.
  • brał udział w wykopaliskach archeologicznych w Dudce na Mazurach, gdzie znajduje się najstarsze cmentarzysko na ziemiach polskich obejmujące 79 pochówków sprzed 9 tysięcy lat.
  • odkrył najstarsze obozowiska łowców reniferów w Bydgoszczy na terenie datowane na 9 tysięcy lat p.n.e. Dzieje odkrycia zawarte zostały w jednej z Historii Bydgoskich reżyserowanych przez Pawła Łysaka.
  • współodkrywca reliktów niemieckiego poligonu „Heidekraut” w Borach Tucholskich, skąd podczas II wojny światowej wystartowało 400 rakiet V-2.
  • turysta miejsc opuszczonych, odwiedził wielokrotnie okolice Bornego Sulinowa, Góry Izerskie i Góry Sowie.
  • miłośnik dobrej muzyki i kolekcjoner płyt, posiada oryginalne analogowe wydania King Crimson, Yes, Genesis i kilkaset innych tytułów. Śledzi aktualne nurty muzyki, ze szczególnym upodobaniem dla zespołów Mumford and Sons, Biffy Clyro i Airbourne. Dla równowagi słucha Patha Methenego i Grovera Washingtona.
  • uczestnik licznych wydarzeń muzycznych, tradycyjnie obecny na gdyńskim Openerze i w słupskiej Dolinie Charlotty. Ma niezapomniane wrażenia z występów Davida Gilmoura, Deep Purple, Uriah Heep, Ten Years After, Queen, Bjork, Thirty Seconds to Mars, Dave Matthews Band, NoMeansNo, Eluveitie, Judas Priest, Thin Lizzy, Roberta Planta, Coldplay i innych wykonawców zagranicznych oraz polskich, jak Kult, Dezerter, Strachy na Lachy czy Voo Voo.
  • poświęca czas na obcowanie z literaturą piękną, zwłaszcza wywołującą silne emocje, jak Stephen King czy Marek Krajewski, choć oprócz Władcy pierścieni J.R.R. Tolkiena najlepiej wspomina Waldena Henry D. Thoreau, jako antidotum na codzienny pęd życia.
Kłomino - opuszczona baza Armii Radzieckiej

Kłomino

Opuszczona baza Armii Radzieckiej

View more
Darłowo

Darłowo

Poniemieckie bunkry i fortyfikacje przeciwlotnicze

View more
Drezno

Drezno

Muzeum Transportu

View more
Karkonosze

Karkonosze

Karkonosze-Wysoki Kamień

View more
Albania

Albania

Jeden z kilkuset tysięcy schronów

View more
Butrynt

Butrynt

Ruiny hellenistycznego budownictwa sakralnego

View more