Kronika rektorska

10 lat kierunku Socjologia

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 10 XII w otwarciu uroczystego seminarium z okazji 10-lecia kierunku Socjologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.


fot. A. Romanowski

Inauguracja roku akademickiego w UMK

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 2 października w inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 w toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Szczególnie uroczyście celebrowano uruchomienie międzyuczelnianego kierunku weterynaria.


fot. A. Obiała

Zjazd Absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 14 września w uroczystej gali i bankiecie z okazji Zjazdu Absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej UKW


fot. J. Nowacki

Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas uroczystej sesji sejmiku województwa zorganizowanej 7 czerwca z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w auli Copernicanum UKW, Rektor prof. Jacek Woźny odebrał z rąk Marszałka Piotra Całbeckiego symboliczne insygnia województwa


fot. T. Czachorowski

Złota Setka Pomorza i Kujaw

Rektor UKW prof. Jacek Woźny wręczył 21 maja nagrodę za innowacyjność podczas gali "Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2017


Akademickie Mistrzostwa Polski na UKW.

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 19 maja w uroczystym otwarciu finałów Akademickich Mistrzostw Polski w wioślarstwie, zorganizowanych przez AZS UKW .


fot. J. Nowacki

Juwenalia 2018

Rektor UKW z Prorektorem ds. Studenckich oraz Przewodniczącym Samorządu Studenckiego zainaugurowali 16 maja tradycyjną "Blokadę Łużyka" podczas tegorocznych Juwenaliów na campusie UKW.


Święto Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Podczas ceremonii towarzyszącej Świętu UKW 25 kwietnia nadany został tytuł Doktora Honoris Causa profesorowi Michałowi Głowińskiemu. JM Rektor prof. Jacek Woźny wręczył także Medale Pamiątkowe UKW Casimirus Magnus dla Ernestine Baig z Austrii oraz profesora Askhata Salimovitcha Imangaliyeva z Kazachstanu.


Kwiaty pod królewskim pomnikiem

Rektor UKW prof. Jacek Woźny wraz z Prorektorami i Przewodniczącymi Samorządów Doktorantów oraz Studentów złożył 25 kwietnia kwiaty pod królewskim pomnikiem Kazimierza III Wielkiego w Bydgoszczy z okazji Święta UKW.


fot. A. Obiała

Wizyta delegacji z Kazachstanu

Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spotkał się 24 kwietnia w sali Senatu UKW z Rektorem Zachodniokazachstańskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Utemisowa w Uralsku.


Jubileusz na Forum Etyki Słowa

15 marca podczas Forum Etyki Słowa JM Rektor prof. Jacek Woźny przekazał gratulacje i życzenia dla Pani Profesor Jadwigi Puzyniny z okazji Jej 90-tych urodzin.


Powołanie Rady Muzeum Ziemi Pałuckiej

28 lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Muzeum. Nominacje wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek. Funkcję Przewodniczącej Rady na kadencję 2018-2022 powierzono Halinie Rosiak. W skład Rady weszli trzej pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:prof. dr hab. Jacek Woźny (JM Rektor UKW), dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. (Dyrektor Instytutu Geografii), oraz dr Maria Dombrowicz (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy).
www.polskieszlaki.pl/muzeum-ziemi-paluckiej.htm


fot. Agencja Gazeta

Imieniny Króla Kazimierza Wielkiego

W dniu 2 marca Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył w happeningu zorganizowanym przez Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z okazji królewskich imienin Kazimierza III Wielkiego.


fot. Jacek Smarz

Święto UMK w Toruniu

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 19 lutego 2018 r. w uroczystych obchodach Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu . Była to też okazja do koleżeńskich spotkań z profesorami toruńskiego uniwersytetu.


fot. Bydgoszcz24

Złoty skarb z Katedry Bydgoskiej

W dniu 13 lutego prof. Jacek Woźny uczestniczył w otwarciu wystawy złotego skarbu odkrytego na początku 2018 roku pod posadzką prezbiterium Katedry Bydgoskiej. Obejmuje on ponad 480 złotych monet, ozdoby i części stroju od XV do XVII wieku.


Porozumienie z UTP i Bydgoskim Klastrem Informatycznym

Rektor UKW prof. Jacek Woźny podpisał 6 lutego z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i Bydgoskim Klastrem Informatycznym porozumienie dotyczące wspólnego kształcenia studentów na specjalności "Programowanie aplikacji biznesowych".


Akademickie Kolędowanie

W dniu 21 stycznia 2018 r. odbyła się pod egidą Wydziału Edukacji Muzycznej UKW jubileuszowa X edycja Festiwalu Chórów Akademickich "Akademickie Kolędowanie". JM Rektor prof. Jacek Woźny wręczył uczestnikom jubileuszowego Festiwalu listy gratulacyjne.


fot. Jacek Nowacki

Wigilia twórców kultury

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył na zaproszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w tegorocznej wigilii twórców kultury. Uroczystość odbyła się 14 grudnia w Pałacu w Ostromecku.


fot. Jacek Nowacki

Nagrody "Świadek Historii"

4 grudnia w Hotelu "Pod Orłem" JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył w uroczystości wręczenia wyróżnionym osobom nagrody Instytutu Pamięci Narodowej "Świadek Historii". Nagroda ta jest przyznawana ludziom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w kraju i regionie.


Międzyuczelniana weterynaria

Rektorzy uniwersytetów: Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, prof. dr hab. Tomasz Topoliński i Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Jacek Woźny, podpisali 4 grudnia w Toruniu porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia studiów na kierunku weterynaria.


Gala Pracodawców Pomorza i Kujaw

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 17 listopada w uroczystej Gali z okazji 25-lecia Pracodawców Pomorza i Kujaw.


Targi Pracy OFFerty 2017

Rektor UKW prof. Jacek Woźny powitał 16 listopada wystawców i gości 12 Targów Pracy OFFerty 2017 w Bydgoszczy


fot. bydgoszcz24.pl

Jeden świat - wiele kultur

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 26 października w otwarciu międzynarodowego kongresu "Jeden świat-wiele kultur". Gościem wydarzenia był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.


fot. bydgoszcz24.pl

Inauguracja w Filharmonii

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 14 października w inauguracji nowego roku akademickiego na Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Akademii Sztuk Wszelakich, działających przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rektor wygłosił wykład inauguracyjny "Historia uniwersytetów".


Medal Pamiątkowy dla UKW

W dniu 4 X JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył w inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 w PWSZ we Włocławku. Z okazji 15-lecia włocławskiej uczelni Rektor PWSZ wręczyła Rektorowi UKW Medal Pamiątkowy.


fot. Jacek Smarz

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego w UMK

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 2 października wraz z rektorami uczelni publicznych regionu kujawsko- pomorskiego w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2017/2018 w toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika


Inauguracja X Festynu Archeologicznego "Wehikuł Czasu"

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 10 września w inauguracji X Festynu Archeologicznego "Wehikuł Czasu" w Wietrzychowicach. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na tle neolitycznych megalitów w Parku Kulturowym Wietrzychowice.


Uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Rektor UKW na zaproszenie prezesa IPN uczestniczył 8 września w toruńskim Dworze Artusa w uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Pośmiertnie uhonorowana została generał Elżbieta Zawacka.


fot. Jacek Nowacki

Inauguracja nowego roku szkolnego

Na zaproszenie władz miejskich JM Rektor uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego w Bydgoszczy. Wydarzenie odbyło się w pięknym, nowym gmachu bydgoskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

Kronika rektorska / archiwum

Po zwycięskich wyborach

Stosunkiem głosów 84/32 Kolegium Elektorów powierzyło mi pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020. Jest to dla mnie zaszczytne zobowiązanie a jednocześnie wyraz akceptacji dla przedstawionego przeze mnie programu. Bezpośrednio po wyborach spotkałem się już z Rektorem-elektem UMK w Toruniu, Rektorem-elektem UTP w Bydgoszczy, Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz Przewodniczącym Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność. W ten sposób zacząłem realizować zapowiadana strategię Przyjaznej Uczelni w kadencji 2016-2020.

Kierowanie Uniwersytetem wymaga profesjonalnej współpracy. Pomogą mi w tym Prorektorzy, wysoko ocenieni przez Kolegium Elektorów: prof. Jarosław Burczyk ( Wydział Nauk Przyrodniczych), prof. Zbigniew Bukowski (Wydział Administracji i Nauk Społecznych), prof. Marek Macko (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki) oraz dr hab. Benedykt Odya (Wydział Edukacji Muzycznej). Dziękuję całej społeczności akademickiej za okazane mi zaufanie i poparcie. Gratuluję nowo wybranym władzom Dziekańskim , członkom Senatu i Rad Wydziałów.

Przez najbliższe cztery lata wraz z zespołem rektorskim i kanclerskim będziemy realizowali program rozwoju naszego Uniwersytetu, mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej.

Dlaczego
kandydowałem?

Przyszłość naszego Uniwersytetu opieram na utrzymaniu pozycji głównej szerokoprofilowej bydgoskiej Uczelni, która ma się stale rozwijać, być rozpoznawalną dzięki badaniom naukowym o międzynarodowym znaczeniu a także spełniać oczekiwania studentów dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia na atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach studiów.

Według mnie, przedsiębiorczy Uniwersytet ma być regionalnym centrum interdyscyplinarnej, nowoczesnej myśli naukowej, realizowanej na potrzeby innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego i kraju. Respektuję dokonania obecnych Władz Uniwersytetu, jednak widzę potrzebę zmiany sposobu zarządzania na profesjonalne kierowanie nowoczesną organizacją, wykorzystujące moją wiedzę zdobytą podczas dwuletnich studiów MBA.

Jestem przekonany, że tylko dystans wobec biurokratycznych, rutynowych działań, pozwoli nam sprostać wymogom konkurencyjnego rynku edukacyjnego a także wykorzystać wszystkie szanse rozwojowe Uniwersytetu na tle współpracy w obrębie metropolii bydgoskiej.

Kim jestem?

Data urodzenia: 20. 08. 1962 • Miejsce urodzenia: Bydgoszcz • Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci

1968 - 1976
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Fordonie.
1976 - 1980
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
1980 - 1982
Policealne Studium Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
1982 - 1987
Wydział Humanistyczny UMK w Toruniu.
1987
stopień magistra archeologii uzyskany w Instytucie Archeologii i Etnografii UMK na podstawie pracy „Mezolit na sandrze Brdy”.
1994
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu na podstawie pracy pod tytułem „Symbolika wody w wierzeniach społeczeństw Niżu Polskiego od neolitu do epoki żelaza”.
2000
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii uzyskany w Instytucie Prahistorii UAM na podstawie oceny ogólnego dorobku i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem „ Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego”.
2009
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010
profesor zwyczajny na mocy decyzji Senatu UKW
2014
ukończenie 4-semestralnych Studiów Podyplomowych MBA prowadzonych przez WSB w Gdańsku. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym na podstawie pracy „Zastosowanie koncepcji strategicznej karty wyników w zarządzaniu wydziałem publicznej uczelni wyższej”.
1987 - 1989
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Bydgoszczy, asystent
od 1989
zatrudniony na Wydziale Humanistycznym WSP/AB/UKW w Bydgoszczy
1989 - 1994
asystent
1994 - 2000
adiunkt
2000 - 2009
profesor nadzwyczajny
od 2010
profesor zwyczajny
1992 - 1996
planista studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Historii.
1996 - 1999
zastępca dyrektora Instytutu Historii nadzorujący proces dydaktyczny oraz realizację projektów badawczych.
1999 - 2002
prorektor ds. dydaktycznych WSP i AB.
1999 - 2001
prezes AZS WSP, w pierwszej piątce klasyfikacji medalowej szkół wyższych w Polsce.
2002 - 2005
2005 - 2008
prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego organizujący, nadzorujący oraz dokumentujący badania naukowe a także przewody doktorskie, habilitacyjne i profesorskie realizowane na Wydziale. Przewodniczący blisko 50 komisji doktorskich. Przyczynił się do uzyskania przez Wydział Humanistyczny uprawnień do doktoryzowania w zakresie językoznawstwa (2002) oraz nauk o polityce (2005).
2005 - 2008
przewodniczący Senackiej komisji budżetu i finansów UKW.
2008 - 2012
2012 - 2016
dziekan Wydziału Humanistycznego, przewodniczący Wydziałowej komisji oceniającej oraz Wydziałowej komisji wydawniczej. W 2009 roku przyczynił się do sprawnego utworzenia na UKW nowego Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na bazie wydzielonych jednostek Wydziału Humanistycznego. Zainicjował zakończone sukcesem starania o uzyskanie przez Wydział Humanistyczny uprawnień do habilitowania w zakresie językoznawstwa (2015).
2008 - 2012
przewodniczący Uczelnianej komisji ds. regulacji wynagrodzeń.
2008 - 2016
członek Komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego UKW.
2014 - 2016
przewodniczący Senackiej komisji nauki i współpracy z zagranicą.
2014 - 2016
członek Uczelnianego zespołu ds. strategii UKW na lata 2016-2020.
1994
Nagroda indywidualna II stopnia rektora WSP za osiągnięcia naukowe
1998
Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej
2001
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora AB za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2002
Nagroda zespołowa I stopnia Rektora AB za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe i organizacyjne
2003
Nagroda zespołowa II stopnia Rektora AB za organizację Dni Nauki
2004
Nagroda indywidualna III stopnia Rektora AB za wyróżniające się osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej
2005
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia naukowe
2006
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej
2006
Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy
2007
Nagroda indywidualna II stopnia Rektora UKW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
2007
Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu zasług i osiągnięć naukowych
2008
Medal Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
2010
Medal Komisji Edukacji Narodowej
2010
Nagroda indywidualna Rektora UKW za znaczące osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne
2011
Nagroda indywidualna I stopnia Rektora UKW
2013
Dyplom Uznania Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zaangażowanie w tworzenie "Kroniki Bydgoskiej"
2016
Podziękowanie Dyrektora Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego za owocną współpracę z Radą Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy
od 2000
członek i współpracownik Komisji (Zespołu) Metod i Teorii Badań Archeologicznych IAE PAN
od 2005
wiceprezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
2006 - 2008
członek European Association of Archaeologists
od 2012
członek Instytutu Kaszubskiego
od 2012
członek TMMB w Bydgoszczy

Aktywność naukowa

Publikacje

Monografie autorskie i współautorskie

Podręczniki

Redakcje naukowe prac zespołowych

Ważniejsze artykuły naukowe i rozdziały w książkach

Recenzje naukowe

Hasła w Encyklopedii Bydgoszczy

Promotorstwo i recenzowanie rozpraw naukowych

Promotorstwo w rozprawach doktorskich

Recenzje w rozprawach doktorskich

Recenzja i opinia habilitacyjna

Opinia profesorska

Co zrobiłem dla Uniwersytetu i Wydziału?

Pracuję w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego od roku 1989, który był nie tylko przełomowy dla Polski, ale także zapowiadał zmiany w dziejach naszej Uczelni. Wyrazem troski o interesy pracownicze jest moja przynależność od początku zatrudnienia w Uniwersytecie do NSZZ Solidarność, w tym do Komisji Zakładowej do 1999 roku.

Pracując na Wydziale Humanistycznym, uczestniczyłem w zdobywaniu nowych obiektów dydaktycznych dla naszej Uczelni przy ul. Jagiellońskiej 11 i Placu Kościeleckich 8. Za największe osiągnięcie w tym zakresie uważam przeniesienie w 2014 roku części jednostek Wydziału Humanistycznego ze złych warunków lokalowych przy ul. Przemysłowej 34 do pięknego budynku przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego.

Wielkie znaczenie ma dla mnie wspomaganie rozwoju naukowego pracowników Wydziału Humanistycznego i całego Uniwersytetu. Zadanie to realizuję dzięki kierowaniu Senacką Komisją Nauki i Współpracy z Zagranicą, m.in. poprzez normalizowanie reguł wprowadzania dorobku naukowego do systemu Expertus UKW.

Na Wydziale Humanistycznym pełniłem w latach 2002-2008 funkcję prodziekana ds. nauki zaś w latach 2008-2016 funkcję dziekana. Od 2004 roku pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego wspomagani organizacyjnie i finansowo przez władze Wydziału uzyskali 61 doktoratów a także 50 stopni doktora habilitowanego oraz 12 tytułów profesorskich. Dynamiczny przyrost awansów naukowych naszych pracowników umożliwił ubieganie się Wydziału o kolejne uprawnienia akademickie, zdobywane podczas pełnienia przeze mnie funkcji prodziekana ds. nauki: doktoryzowania z językoznawstwa (2002) oraz nauk o polityce (2005).

Jako dziekan doprowadziłem do złożenia wniosku i uzyskania uprawnień habilitacyjnych z językoznawstwa w 2015 roku. Obecnie Wydział Humanistyczny posiada ponad połowę ze wszystkich uprawnień akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Przygotowujemy się do złożenia kolejnego wniosku o uprawnienia habilitowania w zakresie literaturoznawstwa.

Program

Kadencja władz UKW wybieranych na lata 2016-2020 obejmie drugą dekadę istnienia szerokoprofilowego Uniwersytetu oraz jubileusz 50-lecia Uczelni założonej w 1969 roku. Będzie trudna, ze względu na konsekwencje zmian ustawodawczych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce. Jestem zdeterminowany do tego, aby rozwój i współpraca stanowiły podstawowe cele na nadchodzącą kadencję dla mnie i wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów UKW.

Za główne zadanie Rektora na nadchodząca kadencję uważam stworzenie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, przyjaznego i gwarantującego szanse rozwoju wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom, przodującego w dziedzinie nauki, jak również respektującego współpracę z otoczeniem naukowym i gospodarczym dla dobra Bydgoszczy i regionu

Czego nie wiecie o kandydacie

  • uczestniczył w badaniach archeologicznych wysuniętego daleko na północ Europy obozowiska neandertalskich łowców mamutów w Zwoleniu na ziemi radomskiej, datowanego na 70 tysięcy lat p.n.e.
  • brał udział w wykopaliskach archeologicznych w Dudce na Mazurach, gdzie znajduje się najstarsze cmentarzysko na ziemiach polskich obejmujące 79 pochówków sprzed 9 tysięcy lat.
  • odkrył najstarsze obozowiska łowców reniferów w Bydgoszczy na terenie datowane na 9 tysięcy lat p.n.e. Dzieje odkrycia zawarte zostały w jednej z Historii Bydgoskich reżyserowanych przez Pawła Łysaka.
  • współodkrywca reliktów niemieckiego poligonu „Heidekraut” w Borach Tucholskich, skąd podczas II wojny światowej wystartowało 400 rakiet V-2.
  • turysta miejsc opuszczonych, odwiedził wielokrotnie okolice Bornego Sulinowa, Góry Izerskie i Góry Sowie.
  • miłośnik dobrej muzyki i kolekcjoner płyt, posiada oryginalne analogowe wydania King Crimson, Yes, Genesis i kilkaset innych tytułów. Śledzi aktualne nurty muzyki, ze szczególnym upodobaniem dla zespołów Mumford and Sons, Biffy Clyro i Airbourne. Dla równowagi słucha Patha Methenego i Grovera Washingtona.
  • uczestnik licznych wydarzeń muzycznych, tradycyjnie obecny na gdyńskim Openerze i w słupskiej Dolinie Charlotty. Ma niezapomniane wrażenia z występów Davida Gilmoura, Deep Purple, Uriah Heep, Ten Years After, Queen, Bjork, Thirty Seconds to Mars, Dave Matthews Band, NoMeansNo, Eluveitie, Judas Priest, Thin Lizzy, Roberta Planta, Coldplay i innych wykonawców zagranicznych oraz polskich, jak Kult, Dezerter, Strachy na Lachy czy Voo Voo.
  • poświęca czas na obcowanie z literaturą piękną, zwłaszcza wywołującą silne emocje, jak Stephen King czy Marek Krajewski, choć oprócz Władcy pierścieni J.R.R. Tolkiena najlepiej wspomina Waldena Henry D. Thoreau, jako antidotum na codzienny pęd życia.
Kłomino - opuszczona baza Armii Radzieckiej

Kłomino

Opuszczona baza Armii Radzieckiej

View more
Darłowo

Darłowo

Poniemieckie bunkry i fortyfikacje przeciwlotnicze

View more
Drezno

Drezno

Muzeum Transportu

View more
Karkonosze

Karkonosze

Karkonosze-Wysoki Kamień

View more
Albania

Albania

Jeden z kilkuset tysięcy schronów

View more
Butrynt

Butrynt

Ruiny hellenistycznego budownictwa sakralnego

View more